Promocja

Problem

Mało kto o Tobie / o Was słyszał? Potencjalni kibice mają kłopot z rozpoznaniem marki? Niska frekwencja na zawodach?

Przyczyna

Brak akcji promocyjnych lub są źle kierowane. Niespójny branding uniemożliwiający prawidłowe skojarzenia z marką. Uważanie, że nami się nikt nie zainteresuje.

Wspólnie znajdziemy rozwiązanie poprzez:

  • weryfikację obecnej sytuacji,
  • znalezienie wyróżniającej cechy/wartości,
  • opracowanie i realizacja planu działań promocyjnych,
  • wyszukanie ambasadorów marki.